Požiadavky finančných inštitúcií na ZP

prehľad Požiadaviek finančných inštitúcií na Znalecké posudky


Banky v SR

Počet výtlačkov ZP

Počet ks CD nosičov

byt

RD

LV

KM

LV

KM

VÚB

2 ks*1

2 ks*1

KP

KP

KP

kolok

OTP Banka

1 ks

1 ks

KP

KP

KP

KP

Wüstenrot stavebná sporiteľňa

1 ks

1 ks*2

KP

KP

KP

KP

ČSOB

1 ks

0 ks

KP

KP

KP

KP

Tatra banka

1 ks

0 ks

KP

KP

KP

KP

mBank

1 ks

1 ks

KP

KP

KP

KP

UniCredit Bank

1 ks

1 ks

KP

KP

KP

KP

SLSP

2 ks

1 ks

KP

KP

KP

KP

SBERBANK

2 ks

1 ks

KP

KP

KP

KP

Poštová banka

1 ks

1 ks

KP

KP

KP

KP

Prima Banka

1 ks

1 ks

KP

KP

KP

KP


Legenda:

KP – www.katasterportal.sk

 kolok – 8€

*1 – pri HÚ pre účel refinancovania nehnuteľnosti, postačuje 1 kópia ZP (pri bytoch ZP nie starší ako 5 rokov, pri RD ZP nie starší ako 3 roky). CD nosič nie je v tomto prípade povinnou prílohou

*2 – CD nosič nie je povinnou prílohou pri bytoch a nezastavaných pozemkoch

 

informácie sa budú po ich dodaní postupne dopĺňať a aktualizovať

 Informácie sú zo strany ÚSZ nezáväzné!!!