Klubové štvrtky

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie znalcov – 2018


Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, ul. Karvaša, miestnosť: B –107 1. poschodie, vstup cez vrátnicu, blok B

Prezentácia: 15.30 h – 16.50 h
Prednášky: 16.00 h – 18.00 h

Odborný garant:

Doc. Ing. Zora Petráková, PhD.

Organizační garanti:

Ing. Silvia Gregušová, PhD., silvia.gregusova@stuba.sk

Ing. Jozef Korinek, jozef.korinek@svf.stuba.sk


Program na rok 20188.2.2018 (štvrtok), B - 107

Ochrana osobných údajov - GDPR
prednášajúci: Ing. Miroslav Ilavský, i-Secure, s.r.o., Bratislava

Čo je GDPR?

Európsky 
Európsky parlament prijal 27. apríla 2016 Všeobecné nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Používa sa preň skratka GDPR (General Data Protection Regulation). Nariadenie začne platiť  vo všetkých členských štátoch EÚ od 25. mája 2018 a týka sa aj nás - znalcov.


  6. - 7.4.2018 (piatok, sobota), Rekreačné stredisko SvF Kočovce
 Pozvánka na odborný seminár: 
ZVYŠOVANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE ZNALCOV

Záväzná prihláška 

5. - 6.10.2018 (piatok, sobota)Rekreačné stredisko SvF Kočovce

Program bude upresnený.

Členovia KŠ 2018 majú vložné na oba odborné semináre v hodnote 0 eur (uhrádzajú si len ubytovanie a stravu). Doprava je individuálna.


13.12.2018 (štvrtok)B - 107

Program bude upresnený.


Vyplnenú prihlášku s potvrdením o zaplatení poplatku a záväznú prihlášku zasielajte na: usz@stuba.sk 

Prihláška na ZOKZ 2018 - "tlačivá"