Klubové štvrtky

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie znalcov – 2019


Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, ul. Karvaša, miestnosť: B –107 1. poschodie, vstup cez vrátnicu, blok B

Registrácia: 15.30 h – 16.00 h
Prednášky: 16.00 h – 18.00 h

Odborný garant:

Doc. Ing. Zora Petráková, PhD.

Organizační garanti:

Ing. Silvia Gregušová, PhD., silvia.gregusova@stuba.sk

Ing. Jozef Korinek, jozef.korinek@svf.stuba.sk


Program na rok 201914.2.2019 (štvrtok), B - 107, SvF

16.00-16.20 Ing. Silvia Gregušová, PhD. - Aktuality pre znalcov

16.20-17.00 doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. - Rozvody vody v znaleckej praxi

17.00-17.40 Ing. Kamila Víchová, PhD. - Rozvody plynu v znaleckej praxi

17.40-18.00 Diskusia

  5. - 6.4.2019 (piatok, sobota), Rekreačné stredisko SvF Kočovce

Program bude upresnený.

4. - 5.10.2019 (piatok, sobota)Rekreačné stredisko SvF Kočovce

Program bude upresnený.

5.12.2019 (štvrtok)B - 107, SvF

Program bude upresnený.


Vyplnenú prihlášku s potvrdením o zaplatení poplatku a záväznú prihlášku zasielajte na: usz@stuba.sk 

Prihláška na ZOKZ 2019 - "tlačivá"