Klubové štvrtky

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie znalcov – 2017

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, ul. Karvaša, miestnosť: C –214 2. poschodie výškovej budovy, vstup cez vrátnicu, blok B

Prezentácia: 15.30 h – 16.50 h
Prednášky: 16.00 h – 18.00 h

Odborný garant:

Doc. Ing. Zora Petráková, PhD.

Organizační garanti:

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., dusan.majduch@mail.t-com.sk

Ing. Jozef Korinek, jozef.korinek@svf.stuba.sk

Program na rok 201723.2.2017 (štvrtok), C - 214

Program a podmienky vzdelávania
       Doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Aktuálne problémy znaleckej činnosti – (príprava novely zák. č. 382/2004 Z.z. o znalcoch,...)
      JUDr. Ján Dankovčík, Ministerstvo spravodlivosti SR
Všeobecná hodnota pozemkov na kompenzačné opatrenia
      Ing. Silvia Gregušová, PhD., Ing. Dušan Vanek, prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.


28.4.2017 (piatok), Rekreačné stredisko SvF Kočovce

Špecifiká a trendy ohodnocovania nehnuteľností
       Ing. Marian Vyparina, PhD., Ústav súdneho inžinierstva ŽU Žilina

Posudzovanie porúch obvodových konštrukcií budovy
       Ing. Marek Rura, profesný špecialista na obvodové plášte budov

Všeobecná hodnota vecného bremena
       Ing. Miloslav Ilavský, PhD., prezident SKOHMAZ

Znalecký posudok pre vyvlastňovacie konanie
       doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

Skúsenosti znalcov - odpovede na otázky
       prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. + členovia Rady konzultantov ÚSZ

Program Kočovce: príchod do 14.00 vlastným autom (podľa dohody účastníkov), 14.00-19.00 prednášky podľa programu, 19.00 spoločenský RAUT, sobota - odchod po raňajkách (občerstvenie a ubytovanie okrem dopravy zabezpečuje ÚSZ)

Pozvánka

Záväzná prihláška


15.6.2017 (štvrtok), C - 214

Vývoj ceny bytov v súčasnosti na Slovensku
      Ing. Mikuláš Cár, PhD., Národná banka Slovenska
Skúsenosti znalcov - odpovede na otázky
     prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. + členovia Rady konzultantov ÚSZ


19.10.2017 (štvrtok), C - 214

Určenie všeobecnej hodnoty areálu s rybníkmi a golfovým ihriskom
     Ing. Juraj Nagy, PhD., Ústav stavebnej ekonomiky Bratislava
Skúsenosti znalcov - odpovede na otázky
    prof.Ing. Dušan Majdúch, PhD. + členovia Rady konzultantov ÚSZ


14.12.2017 (štvrtok), C - 214

Prístupy v tvorbe nových rozpočtových ukazovateľov
     Ing. Martin Šimkovich, Cenekon, s.r.o. Bratislava
Skúsenosti znalcov - odpovede na otázky
    prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. + členovia  Rady konzultantov ÚSZ
Písomný test a jeho vyhodnotenie
   Doc. Ing. Zora Petráková, PhD., Ing. Jozef Korinek

Vyplnenú prihlášku s potvrdením o zaplatení polplatu a záväznú prihlášku do Kočoviec zasielajte na: usz@stuba.sk 

Prihláška na ZOKZ 2017 - "tlačivá"