Publikačná činnosť ústavu

Ústav súdneho znalectva v plnom rozsahu zabezpečuje učebné materiály najmä pre špecializované kurzy súdneho znalectva. Skriptá vydáva Vydavateľstvo STU. Všetky skriptá su recenzované minimálne dvoma odborníkmi z radov znalcov, čo zaručuje ich aktuálnosť a odbornú úroveň.

Výber vydaných skrípt:

č. Autor (-i) Názov Rok vydania
1
Ďungel, K. Kataster nehnuteľností 2003
2
Samaš, O., Přikryl, O. Základy trestného práva 2005
3
Nič, M. Špecializované štúdium pre znalcov - predpisy 2005
4
Nováčiková, J. Preukazovanie zhody 2005
5
Chmúrny, I. Stavebná fyzika 2005
6
Majdúch, D. Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov 2006
7
M.Nič Metodika znaleckej činnosti 2006

V nadväznosti na zmeny legislatívy sú učebné texty pravidelne aktualizované.
 
Je možné si zakúpiť vo vydavateľstve Jaga Group na SvF STU Bratislava. Tel.: +421 (0)2 59 274 324