Zápis do 13. kurzu špecializovaného štúdia pre znalcov v odbore stavebníctvo

24
Jul 17
Zápis do 13. kurzu špecializovaného štúdia pre znalcov v odbore stavebníctvo

ZÁPIS DO 13. KURZU ŠPECIALIZOVANÉHO ŠTÚDIA PRE ZNALCOV V ODBORE STAVEBNÍCTVO

Prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky pre prijatie, bude zaslaná pozvánka na zápis najneskôr 30 dní pred dňom zápisu.

Informácie:

Miesto: miestnosť č.5 na 15. poschodí bloku C" (výšková budova) Stavebnej fakulty STU, 
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 1

Dátum: 22.09.2017 (piatok)

Čas: 9:00 - 15:00 hod.

1. sústredenie: 10. - 13.10.2017.


Na zápis je potrebné priniesť:

* potvrdenie o úhrade poplatku za štúdium

* 2 × fotografiu (s rozmerom 30 × 35 mm)

* prípadné chýbajúce prílohy prihlášky (len v prípade, že ste ich nezaslali spolu s prihláškou na štúdium): kópia dokladu o absolvovaní VŠ, potvrdenie odbornej praxe


Kontaktná osoba:

Ing. Silvia Gregušová, PhD., tel.: +421 2 592 74 712, e-mail: silvia.gregusova@stuba.sk


Pre informácie ako sa stať znalcovm: kliknite TU
späť na novinky