Školenie elektronický denník

10
May 16
Školenie elektronický denník

Školenie Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa sa uskutočnilo dňa 1.6.2016 v čase od 13:00 do 16:00 v budove Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Záujemcov o
dobrovoľný odborný seminár k právnej úprave vedenia denníka znalca, tlmočníka a prekladateľa v elektronickej podobe prostredníctvom programových a technických prostriedkov schválených ministerstvom, ktorý sa uskutoční v budove Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné nám. 13, 813 11 Bratislava (zasadacia miestnosť Z1) v termíne:

 27.6.2016 o 14:00 hod.

28.6.2016 o 14:00 hod.

29.6.2016 o 14:00 hod.

upozorňujeme, že predmetom odborného semináru bude výlučne právna úprava týkajúca sa vedenia elektronického denníka, nie samotná aplikácia Elektronický denník. Tento odborný seminár je teda organizovaný ako doplňujúci seminár ku školeniam organizovaným znaleckými ústavmi v súčinnosti s MSSR.





späť na novinky