Opravné záverečné skúšky 12. kurzu špecializovaného štúdia pre znalcov v odbore Stavebníctvo

5
Sep 18
Opravné záverečné skúšky 12. kurzu špecializovaného štúdia pre znalcov v odbore Stavebníctvo
Opravné záverečné skúšky 11. kurzu špecializovaného štúdia pre znalcov v odbore stavebníctvo sa budú konať dňa 25. - 26.10.2018.späť na novinky