Opravné záverečné skúšky 11. kurzu špecializovaného štúdia pre znalcov v odbore stavebníctvo

16
Jun 17
Opravné záverečné skúšky 11. kurzu špecializovaného štúdia pre znalcov v odbore stavebníctvo

OPRAVNÉ ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 11. KURZU ŠPECIALIZOVANÉHO ŠTÚDIA PRE ZNALCOV V ODBORE STAVEBNÍCTVO


Informácie:

Miesto: miestnosť č.5 na 15. poschodí bloku C" (výšková budova) Stavebnej fakulty STU, Radlinského 11, 810 05 Bratislava 1

Dátum: 20.10.2017 (piatok)

Čas: 8:00 - 15:00 hod.


Kontaktná osoba:

Ing. Silvia Gregušová, PhD., tel.: +421 2 592 74 712, e-mail: silvia.gregusova@stuba.sk

späť na novinky