ODBORNÝ SEMINÁR PRE ZNALCOV KOČOVCE 10.-11.11.2017

26
Sep 17
ODBORNÝ SEMINÁR PRE ZNALCOV KOČOVCE 10.-11.11.2017

Rekreačné stredisko SvF Kočovce 10.-11.11.2017 (piatok, sobota)

Aktuálne informácie zo znaleckej činnosti
Mgr. Matúš Košuth, Ministerstvo spravodlivosti SR

Špecifiká ohodnocovania nehnuteľností
Ing. Marián Vyparina, PhD., Ústav súdneho inžinierstva ŽU Žilina

Stavba versus podložie
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD., SvF STU v Bratislave, Katedra geotechniky

Zatriedenie stavby pri vklade do katastra nehnuteľností
Ing. Eva Bellová, ÚSE Bratislava

Určenie stupňa rozostavanosti konštrukcie stavby
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD., SvF STU v Bratislave, Ing. Juraj Nagy, PhD., ÚSE Bratislava

Znalecký posudok pre vyvlastňovacie konanie
doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., SvF STU v Bratislave, Katedra technológie stavieb

Všeobecná hodnota pozemkov - použitie koeficientov objektivizácie
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. Ústav súdneho znalectva SvF STU v Bratislave


Pozvánka

Záväzná prihláška

späť na novinky