ODBORNÝ SEMINÁR PRE ZNALCOV KOČOVCE

16
Mar 17
ODBORNÝ SEMINÁR PRE ZNALCOV KOČOVCE

SEMINÁR JE KAPACITNE NAPLNENÝ, NOVÉ PRIHLÁŠKY UŽ ŽIAĽ NEPRIJÍMAME !!!

Rekreačné stredisko SvF Kočovce 28.4.2017 (piatok)

Špecifiká a trendy ohodnocovania nehnuteľností
       Ing. Marian Vyparina, PhD., Ústav súdneho inžinierstva ŽU Žilina

Posudzovanie porúch obvodových konštrukcií budovy
       Ing. Marek Rura, profesný špecialista na obvodové plášte budov

Všeobecná hodnota vecného bremena
       Ing. Miloslav Ilavský, PhD., prezident SKOHMAZ

Znalecký posudok pre vyvlastňovacie konanie
       doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

Skúsenosti znalcov - odpovede na otázky
       prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. + členovia Rady konzultantov ÚSZ

Program Kočovce: príchod do 14.00 vlastným autom (podľa dohody účastníkov), 14.00-19.00 prednášky podľa programu, 19.00 spoločenský RAUT, sobota - odchod po raňajkách (občerstvenie a ubytovanie okrem dopravy zabezpečuje ÚSZ)

Pozvánka

Záväzná prihláška
späť na novinky