ODBORNÝ SEMINÁR PRE ZNALCOV 06. - 07.04.2018

28
Feb 18
ODBORNÝ SEMINÁR PRE ZNALCOV 06. - 07.04.2018

Rekreačné stredisko SvF Kočovce 06. - 07.04.2018 (piatok, sobota)

Špecifiká ohodnocovania nehnuteľností
Ing. Marián Vyparina, PhD., ÚSI ŽU v Žiline

Návrh zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe
Ing. Viera Rajprichová, PhD., Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Analýza špecifického problému ohodnotenia nehnuteľnosti
Ing. Miloslav Ilavský, PhD., SKOHMAZ Bratislava
(PIATOK)

Aktuality zo znaleckej činnosti 
Ing. Silvia Gregušová, PhD., ÚSZ SvF STU v Bratislave

Novela katastrálneho zákona
 Ing. Ivana Zemková, znalec, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

 Stanovenie nájmu bytov pre účely zákona č. 260/2011 Z. z.
 doc. Ing. Antošová, PhD., SvF STU v Bratislave, Katedra technológie stavieb

Meranie rovinnosti podláh v znaleckej praxi
 Ing. Marek Petro, PhD., SvF STU v Bratislave, Katedra technológie stavieb
(SOBOTA)

Pozvánka

Záväzná prihláška

späť na novinky