Kurz odborného minima pre znalcov 19. - 22.06.2018

29
Mar 18
Kurz odborného minima pre znalcov 19. - 22.06.2018

Kurz odborného minima pre znalcov
(Osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu znaleckej činnosti)

Miesto konania: 
C202 (2. poschodie výškovej budovy Stavebnej fakulty STU) 

Dátum: 
19. - 22.06.2018

Program:
19. - 22.06.2018 - Vzdelávanie formou prednášok
22.06.2018 - Odborný test, vyhodnotenie, odovzdanie osvedčení

Rozsah vzdelávania:
30 hodín

Cena kurzu:
248 eur s DPH

Kontakt:
Ing. Silvia Gregušová, PhD., tel.: 02/592 74 712, e-mail: silvia.gregusova@stuba.sk 


Vzdelávanie je určené predovšetkým pre záujemcov o výkon znaleckej činnosti v odboroch, pre ktoré nie je predpísané špecializované vzdelávanie.

Podľa Prílohy č.1 k vyhláške MSSR č.490/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je špecializované vzdelávanie potrebné pre nasledovné znalecké odbory:
1.Doprava cestná
2.Ekonómia a manažment
3.Elektrotechnika
4.Stavebníctvo
5.Strojárstvo
6.Kriminalistika

 


späť na novinky